عکس‌های خبری مستندی از وقایع هستند که گاه تکمیل‌کننده و حامی مضمون و گاهی نیز خود روایت‌گر اتفاقات و رویدادهای خبری هستندکه تاثیر بسیار زیادی بر زندگی انسان‌ها می‌گذارند. اگر می‌خواهید در تهیه و ارائه گزارشات خبری قوی‌تر ظاهر شوید با این دوره‌ی آموزشی همراه باشید. و با اصول عکاسی خبری، ژانرهای گوناگون و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها آشنا شوید.

مبانی دوره عکاسی خبری

- اهمیت عکاسی خبری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
- ژانرهای عکاسی خبری را مقایسه کنید.
- تجهیزات مورد نیاز برای هر ژانر خبری را شناسایی کنید.
- ویژگی‌های یک عکس گیرا را تشخیص دهید.
- اصول اخلاقی در عکاسی خبری را رعایت کنید.
- عکس‌های خبری را به جاهای مورد نیاز ارائه کنید.

This is how I work
— lorem ipsum doloremus.


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.


CONTACT ME TODAY