parallax background
 
آموزش سفالگری ، دنیای شگفت انگیزی است
که تا آدمی پشت چرخ سفالگری ننشیند و دستانش رقص گونه در چرخه زایش و تولد
یک ظرف سفالینه حضور نیابند ،
لذت و حس فوق العاده این خلق کردن را نخواهد چشید .

سفالگری چیست؟
سفالگری ، هنری است که ریشه در تارو پود تمدن بشری دارد.
دستان هنرمند سفالگر از گل بی جان و بدون هویت،
ظرفی ارزشمند و هنرمندانه خلق می کند.
سفالگری عشق است ،
تجلی روح زیبای زندگی درگل است.
یادآور دوران کودکی است.
هنری است که از گل، ظروف زیبا می سازد.
سفال همان ظرف ساخته شده از گل است که این چنین هنرمندانه شکل داده شده است.
 
parallax background
 
 
خاک سفالگری
سفالگری ، اندودن آب با خاک است به شکلی که این ترکیب به گلی چسبنده تبدیل شود،
در ادامه شکل دادن به این خمیر چسبنده و ایجاد یک شئ مشخص که همان ظروف سفالی است.
سفالگری صنعت ساخت ظروف و اشیاء گلی پخته شده را گویند.
در دوران باستان و قبل از اینکه شیشه در زندگی بشر وارد شود،
همه ظروف سفالی بودند.
ظروف غذاخوری و ظروف آبخوری
و حتی ظروف پخت و پز زمانی تنها با یک ماده ساخته می شد و آن چیزی نبود جز گل.
البته نه هر گِلی،
گِل رُس مناسب ترین نوع گِل برای ساخت ظروف سفالی است.
 

This is how I work
— lorem ipsum doloremus.


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.


CONTACT ME TODAY