آموزش مولاژ آموزش مولاژ دوره ای است که در آن هنرجو مهارت های انجام طراحی لباس بر روی مانکن را فرا می گیرد. این شیوه تکنیکی است که می تواند با پارچه ، کاغذ و یا مواد دیگر تکمیل شود.برای آموزش مولاژ نیازمند به استفاده از مانکن در اندازه و سایز انسانی می باشد که با توجه به شخص مورد نظر ساخته می شود.
در واقع پارچه بر روی مانکن شکل داده می شود تا اندازه دقیق مانکن مشخص شود در این صورت نیازی به اندازه گیری دوباره و برابر سازی حجم ها نیست. اندازه گیری دقیق مانکن و دوخت کاور جزء آموزش های مولاژ خیاطی است که بر روند کار تاثیر دارد.

استفاده از مولاژ به طور کلی برای دوخت لباس های خاص به کار می رود. برخی از شخصیت های هنری و یا سیاسی و غیره امکان پرو و اندازه گیری را نداشته و نیازمند لباس هایی کاملاً مناسب می باشند. برای مثال دوخت لباس های مهمانی ها، ستارگان هالیوود و ... همگی با روش مولاژ انجام می گیرد.
شرکت در دوره های آموزش مولاژ و صرف هزینه، به نوعی سرمایه گذاری برای آینده شغلی هنرجو می باشد که در آینده ای نزدیک به بهره وری و سوددهی خواهد رسید. هنرجویانی که در دوره آموزش مولاژ و طراحی لباس پویااندیش مهارت کسب کرده اند به راحتی به خودکفایی رسیده و از درآمد خوبی نیز برخوردارند.

حجم سازی

طراحی لباس و تاثیر حجم در آن
حجم عنصری است دارای سه بعد طول و عرض و ارتفاع . به عبارت دیگر هرگاه به عنصری دو بعدی سطح ضخامت اضافه کنیم به حجم بدل می شود. عناصر سه بعدی به دو دسته تقسیم می شوند:هندسی و غیر هندسی. به طور کلی ایجاد بعد سوم یا حجم در هنرهای بصری دو بعدی براساس نوعی خطای چشم است به این معنی که در کلیه تصاویر دو بعدی مانند نقاشی و طراحی و...عمق و بعد سوم با استفاده از فن پرسپکتیو و نیز کاربرد نور و سایه ایجاد می شود. اما ارایه بعد سوم در هنرهای بصری سه بعدی مانند طراحی لباس واقعیتی ملموس است و هنرمندان در این رشته ها با شکل بخشیدن به مواد مختلف در ارتباط با فضا و گاهی دخالت مستقیم نور دست به آفرینش پدیده های سه بعدی می زنند.
در قرن حاضر با پیدایش مکاتب و روش های گوناگون در عرصه هنرهای تجسمی استفاده از مواد و مصالح مختلف به منظور ایجاد فضای سه بهدی رواج چشم گیری یافته است. در حال حاضر هنرمندان در حیطه ها و رشته های مختلف هنری از امکانات نقش برجسته در ارایه آثار خویش استفاده های فراوان برده ند و با ارایه کیفیت های جدید گام های جدید برداشته اند و در واقع می توان گفت که در عصر حاضر بین آثار هنری مختلف هیچ مرز آشکاری وجود ندارد و در آثار بعضی از هنرمندان مجموعه ای از عناصر رشته های مختلف هنری را می توان با هم مشاهده کرد. در این میان ارزش حجم و ایجاد حجم در ارایه مدل های خاص در لباس نیز اهمیت بسزایی دارد. طراحان پارچه و لباس بسیاری در این زمینه مشغول فعالیت اند و از ارزش های حجم برای ارایه عناصر زیبا شناختی ارایه مدل های جدید و برطرف کردن عیوب اندام بهره می برند.

This is how I work
— lorem ipsum doloremus.


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.


CONTACT ME TODAY